Change management

Één ding staat vast: dat niets vast staat. Verandering is onoverkomelijk. De kracht van de mens en daarmee ook organisaties zit ‘m daarmee in de mate van bereidheid en kunde om met veranderingen om te gaan.

Bereidheid stoelt onder anderen op zekerheid enook vertrouwen. Zekerheid is deels te verkrijgen door zo juist mogelijke voorlichting over wat er staat te veranderen. Ook het vertrouwen neemt hierdoor toe. Door op tijd te (kunnen) participeren in het verandertraject neemt het vertrouwen een nog robuustere vorm aan.

Kunde ontstaat door ervaring. Dus door te DOEN. Hiermee is de cirkel van verandering rond.


WAT haal je tijdelijk in huis voor een verander/verbetervraagstuk?

Mensen veranderen alleen duurzaam als ze intrinsiek van binnenuit het doel zien/weten en de “winst” van het doel zwaarder weegt dan de “angst” er naar toe te bewegen. Ik help mee het doel en de winst helder te krijgen, naar boven te krijgen. Dit op zowel individueel vlak als bedrijfsmatig. Daarnaast ondersteun ik in het creëren van een sfeer waarin de angst om er naar toe te bewegen afneemt en/of de wens er naar toe te bewegen toeneemt.

Mijn innerlijke drive van waaruit het enthousiasme opborrelt om dit werk te doen komt voort uit een hoger doel: meer harmonie creëren.
HARMONIE is dat iedereen zijn beste zelf is: NIET MEER EN NIET MINDER. Wanneer iedereen zichzelf en zijn eigen innerlijke drijfveren en ruimte respecteert blijven conflicten niet langer hangen, maar worden grenzen duidelijk. Vrijwel vanzelf ga je ook andermans drijfveren en ruimte respecteren.

Het RESULTAAT is dat ieders potentieel veel meer tot uitdrukking komt. Bijkomende voordelen en resultaten zijn: STIJGING in MEDEWERKERSTEVREDENHEID en KLANTTEVREDENHEID, DALING in ZIEKTEVERZUIM en een HOGERE WINSTMARGE.


HOE verander je duurzaam mee als organisatie in je branche?

Ik loop bij klanten on-site mee om de verandering die nodig is te analyseren. Ook loop ik mee tijdens het veranderingsproces. (de opdracht kan zowel zijn om organisatie mee te laten gaan bij de verandering of een bestaande niet lopende afdeling/organisatie helpen de oorzaak te vinden en aan te pakken).

Mijn persoonlijk visie draag ik over d.m.v. analogieën vertellen, beeldende plaatjes, aansluiting zoeken met klanten door vragen te stellen en te luisteren. Analogieën uit de natuur gebruiken voor duurzame oplossingen, wendingen in denken en doen. De natuur ook in gaan: inspireren door praktische dingen aanreiken.

Ik benader mensen oordeelloos. En streef er naar zo authentiek mogelijk te zijn, en nodig de ander uit dit ook te zijn.
Ik zal nooit iets pushen, men kan alleen zelf veranderen als men dit zelf intrinsiek wil, en er aan toe is. Ik kan wel helpen laten zien/voelen wat iemands “winst” kan zijn voorbij beperkende gedachtes/overtuigingen. Of als men het idee heeft maar 1 mogelijkheid te hebben in een situatie, nog minimaal 2 andere mogelijkheden helpen laten zien/horen/ervaren. Ik respecteer iedereen zoveel mogelijk, en ga uit van “lessen” geen “problemen”. Dus ook niet dat iemand moeilijk doet, maar gewoon nog geen andere mogelijkheden tot zijn/haar beschikking heeft.

Mensen en daarmee organisaties zullen ook pas veranderen als er inzicht is over de noodzaak of de werkelijke situatie waarin de persoon/het team/het bedrijf zich bevindt. Door met heldere woorden samen te vatten/feedback te geven ondersteun ik in inzicht creëren. Intuïtief kom ik vaak met verhelderende woorden of analogieën.


Met WIE werk je graag samen om je doelen te bereiken?

Ik houd ervan om met synergie aan het werk te zijn. Sinds 2001 heb ik gewerkt bij multinationals zoals Unilever en Sara Lee, maar ook nationaal zoals KPN en regionaal bij een middelbare school. Mijn kracht zit in het goed kunnen aanvoelen en overzien van situaties. Daarnaast weet ik situaties goed onder woorden te brengen waardoor knelpunten of plekken waar verandering nodig is, zichtbaar en verstaan worden.

Jeroen van der Heijden change management

Contact

Ik kom graag in gesprek om samen tot een helder verander- cq verbetertraject te komen met een concreet einddoel voor ogen.

U kunt mij bereiken op 06-10055275.